BEDRIJFSGEGEVENS

Renatus
Dorpermolenstraat 8 
3670 Oudsbergen
GSM : 0496 27 41 06 (Kim)
Mail : info@lotenlou.be

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0776853303 en BTW nummer BE 0776.853.303

 

PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

 

BETAALMOGELIJKHEDEN

De betaling gebeurt elektronisch. Er kan veilig betaald worden met Bancontact of Creditcard.

 

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. De garantie is niet overdraagbaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

 

KLACHTEN

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer informatie. Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen. Wij stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

 

EIGENDOMSRECHT

Geen enkele gegevens of foto’s van onze site mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.